خبر خبر

استقبال از مسافران نوروزي
برگزاري مراسم استقبال از مسافران نوروزي فرودگاه زابل
اولین مسافران ورودی سال جدید با پذیرایی و اهداء بسته های فرهنگی و گردشگری منطقه سیستان مورد استقبال مسئولین فرودگاه زابل قرار گرفتند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد