خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي
برگزاري اولين دوره آموزشي در فرودگاه زابل
برگزاری  دوره آموزشی نحوه استفاده از سیلندرهای خاموش کننده دستی برای پرسنل پلیس فرودگاه توسط واحد ایمنی و آتش نشانی فرودگاه زابل.
لازم به ذکر است این اولین دوره ایست که در فرودگاه زابل برگزار می گردد و موجبات آمادگی کامل کلیه واحدهای فرودگاهی را در شرایط اضطرار و بحرانی مهیا مینماید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد