خبر خبر

تعويض تابلو برق
تعويض و نصب تابلوي برق منازل سازماني
در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه توزیع برق فرودگاه زابل تابلوی توزیع اصلی برق خانه های سازمانی فرودگاه توسط کارکنان پرتلاش واحد فنی تعویض و تابلوی جدید نصب گردید. لازم به ذکر است با توجه به دمای بالای هوای منطقه این امر در حداقل زمان ممکن و در شرایط هوای ناسالم و طوفانی فرودگاه انجام گردید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد