خبر خبر

پروژه روشنايي بلوار
اتمام اجراي پروژه بهسازي روشنايي بلوار اصلي فرودگاه
پروژه بهسازی روشنایی بلوار اصلی فرودگاه زابل با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال انجام گردید .
این پروژه توسط پیمانکار ذیصلاح و با همکاری پرسنل واحد فنی فرودگاه زابل در مدت دوماه انجام و به بهره برداری رسید که طی آن کلیه دکل ها و پروژکتور ها تعویض گردید .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد