نمایش محتوا نمایش محتوا

   مدیریت فرودگاه :

    محمد مهدی سرگزی                                         

    متولد سال: 1349/06/20

      تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

      سابقه کاری: 25

                                                        تلفن تماس: 05432228883

                                                        فکس: 05432235401

                                                        پست الکترونیکی: m.sargazi@airport.ir