گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

اخبار فرودگاه
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

اولين تمرين کامل طرح اضطراري فرودگاه زابل برگزار شد

تمرين کامل طرح اضطراري با حضور تيم هاي عملياتي اطفاي حريق، امنيتي و گروه هاي امداد و نجات وارزياب در محدوده باند پروازي فرودگاه زابل به مرحله اجرا درآمد.
۱۸ بهمن ۱۳۹۷

جلسه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل

جلسه هماهنگي و يکنواختي کارگروه هاي طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل در فرمانداري شهرستان زابل برگزار شد.
۳ بهمن ۱۳۹۷

جلسه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل

جلسه هماهنگي و يکنواختي کارگروه هاي طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل در فرمانداري شهرستان زابل برگزار شد.
۴ مرداد ۱۳۹۷

پروژه روشنايي بلوار

اتمام اجراي پروژه بهسازي روشنايي بلوار اصلي فرودگاه
۲۴ تير ۱۳۹۷

تعويض تابلو برق

تعويض و نصب تابلوي برق منازل سازماني
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي

برگزاري اولين دوره آموزشي در فرودگاه زابل