گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

News
2019-04-13

اولين تمرين کامل طرح اضطراري فرودگاه زابل برگزار شد

تمرين کامل طرح اضطراري با حضور تيم هاي عملياتي اطفاي حريق، امنيتي و گروه هاي امداد و نجات وارزياب در محدوده باند پروازي فرودگاه زابل به مرحله اجرا درآمد.
2019-02-07

جلسه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل

جلسه هماهنگي و يکنواختي کارگروه هاي طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل در فرمانداري شهرستان زابل برگزار شد.
2019-01-23

جلسه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل

جلسه هماهنگي و يکنواختي کارگروه هاي طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه زابل در فرمانداري شهرستان زابل برگزار شد.
2018-07-26

پروژه روشنايي بلوار

اتمام اجراي پروژه بهسازي روشنايي بلوار اصلي فرودگاه
2018-07-15

تعويض تابلو برق

تعويض و نصب تابلوي برق منازل سازماني
2018-04-25

برگزاري دوره آموزشي

برگزاري اولين دوره آموزشي در فرودگاه زابل