گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

News
2018-07-26

پروژه روشنايي بلوار

اتمام اجراي پروژه بهسازي روشنايي بلوار اصلي فرودگاه
2018-07-15

تعويض تابلو برق

تعويض و نصب تابلوي برق منازل سازماني
2018-04-25

برگزاري دوره آموزشي

برگزاري اولين دوره آموزشي در فرودگاه زابل
2018-04-13

سيستم VOIP فرودگاه زابل

راه اندازي سيستم voip و سامانه ورود و خروج کارکنان فرودگاه
2018-03-23

استقبال از مسافران نوروزي

برگزاري مراسم استقبال از مسافران نوروزي فرودگاه زابل
2018-03-17

برگزاري مراسم جشن تکليف

مراسم جشن تکليف تعدادي از فرزندان همکاران فرودگاه زابل برگزار گرديد.